ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Τα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων με μεγάλες απαιτήσεις θέρμανσης νερού (συγκροτήματα κατοικιών, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις, ξενοδοχειακές μονάδες κ.α) αλλά και για οικιακή χρήση, στις περιπτώσεις που η δεξαμενή αποθήκευσης δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από το συλλέκτη για λόγους αισθητικής ή στατικότητας των κτιρίων.

Το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει τους ηλιακούς συλλέκτες, τη δεξαμενή αποθήκευσης και την αντλία με τους σχετικούς αυτοματισμούς, η οποία εξασφαλίζει την κυκλοφορία του ρευστού των ηλιακών συλλεκτών. Έτσι, η σχετική θέση δεξαμενής- συλλεκτών δεν έχει καμία σημασία από λειτουργικής πλευράς. Η βοηθητική ενέργεια για τη συμπληρωματική κάλυψη των αναγκών σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες προσδίδεται στη δεξαμενή ή στην έξοδο του νερού από αυτήν. Η βοηθητική ενέργεια προέρχεται από λέβητα ζεστού νερού, αλλά πολλές φορές προβλέπεται και αντίσταση για τις περιπτώσεις μη λειτουργίας του.

Τα συστήματα αυτά είναι κλειστού κυκλώματος. Ένας εναλλάκτης θερμότητας παρεμβάλλεται μεταξύ των συλλεκτών και της δεξαμενής αποθήκευσης, οπότε το υδατικό διάλυμα των συλλεκτών δεν αναμειγνύεται με το νερό της δεξαμενής. Ο εναλλάκτης μπορεί να είναι μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης (εσωτερικός) ή έξω από αυτήν (εξωτερικός).

Οι αυτοματισμοί του συστήματος ελέγχουν συνεχώς τη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των ηλιακών συλλεκτών και του μπόιλερ και δίνουν τις σχετικές εντολές ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής παροχή ζεστού νερού, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του κυκλώματος. Ο διαφορικός θερμοστάτης είναι ηλεκτρονικά προγραμματισμένος ώστε να ελέγχει τη διαφορική θερμοκρασία, και διαθέτει πλήκτρα επικοινωνίας και οθόνη, στην οποία εμφανίζονται οι παράμετροι και τα μηνύματα.

Επίσης διαθέτει:
• Λειτουργία αντιπαγωτικής προστασίας για το κλειστό κύκλωμα.
• Λειτουργία προστασίας του κλειστού κυκλώματος από υπερθέρμανση.

 

 

Όταν η θερμοκρασία των ηλιακών συλλεκτών είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του μπόιλερ κατά 6-10°C, ενεργοποιείται ο κυκλοφορητής του ηλιακού συστήματος (διαφορική θερμοκρασία έναρξης).
Ο κυκλοφορητής θα διακόψει τη λειτουργία του όταν η διαφορά της θερμοκρασίας μειωθεί στους 2°C (υστέρηση).

Σε περίπτωση μη επαρκούς ηλιακής ακτινοβολίας, μπορεί να δοθεί εντολή λειτουργίας σε βοηθητική πηγή ενέργειας.

Τα ηλιακά συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας διατίθενται σε τυποποιημένα μεγέθη, καλύπτοντας έτσι τυπικές ανάγκες ΖΝΧ, αλλά μπορούν να διαμορφωθούν και σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε περίπτωσης.

Pin It on Pinterest

Share This