Εξοικονομήστε χρήματα

με την αντλία θερμότητας Carrier Aquasnap 61WG

 

 

 

 

 

 

 

 

Η νέα γενιά υδρόψυκτων αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών Carrier Aquasnap 61WG αποτελεί την ιδανική λύση για ξενοδοχειακές εφαρμογές θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης καθώς παράγουν νερό σε θερμοκρασίες έως και +65°C, εξοικονομώντας μέχρι και 75%* του κόστους λειτουργίας σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι αντλίες θερμότητας Aquasnap μπορούν να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν με αξιοπιστία υφιστάμενα συμβατικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανσης που λειτουργούν με θερμαντικά σώματα (panels) και τοπικές κλιματιστικές μονάδες (FCUs) βελτιώνοντας σημαντικά την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.

Όλες οι μονάδες είναι ενεργειακά πιστοποιημένες είναι ενεργειακά πιστοποιημένες κατά Eurovent στην ΚΛΑΣΗ Α της ενεργειακής αποδοτικότητας και κατατάσσονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς διαθέτους COP μεγαλύτερο του 3,2. Επιπλέον, συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές που απαιτούν οι οδηγίες για τη σήμανση οικολογικών προϊόντων (Ecolabel) και οικολογικού σχεδιασμού (ECODESIGN LOT 10).

 

Πράσινη θέρμανση με τη νέα μονάδα 61WG

Το περιβάλλον και η προσωπική άνεση είναι οι κύριες προτεραιότητες για την Carrier. Η νέα μονάδα θέρμανσης 61WG αποτελεί πλέον μία από τις καλύτερες λύσεις συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:

 • Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας η οποία χρησιμοποιεί γεωθερμική ενέργεια. Το νερό θερμαίνεται χρησιμοποιώντας θερμική ενέργειας του υπεδάφους.
 • Η απόδοσή της είναι πιστοποιημένη κατά Eurovent.
 • Το ποσοστό χαλκού και σιδήρου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή του 61WG έχει μειωθεί από 44 στο 41%. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου (φρέον) έχει μειωθεί επίσης κατά 25% σε σχέση με άλλα μηχανήματα της ίδιας κατηγορίας.

 

Κύρια Χαρακτηριστικά:

 • Μικρό κόστος αρχικής εγκατάστασης
 • Δεν υπόκεινται σε χωροταξικούς νομοθετικούς περιορισμούς και δεν απαιτούν ξεχωριστό χώρο εγκατάστασης
 • Δεν απαιτούν δεξαμενή πετρελαίου ή υγραερίου, καπναγωγό και αγωγό τροφοδοσίας.
 • Δεν λειτουργούν με εύφλεκτα καύσιμα οπότε και δεν απαιτούν ειδικά μέτρα ασφαλείας και έγκρισης λειτουργίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Επιπρόσθετα διαθέτουν:

 • Συμπιεστές Scroll και ψυκτικό ρευστό R407C για απρόσκοπτη λειτουργία σε εξωτερικές θερμοκρασίες από -20οC έως +42οC με χαμηλά επίπεδα θορύβου.
 • Ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα (EXV) που επιτρέπει τη λειτουργία σε χαμηλότερη πίεση συμπύκνωσης, για τη βελτιστοποίηση του βαθμού απόδοσης του μηχανήματος.
 • Εξελιγμένο έλεγχο «Pro-Dialog+» που επιτρέπει ρυθμίσεις ακριβείας για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, δυνατότητα εβδομαδιαίου χρονοπρογραμματισμού λειτουργίας καθώς επίσης και γρήγορη διάγνωση των πιθανών βλαβών και καταγραφή του ιστορικού λειτουργίας.
 • Δυνατότητα αντιστάθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής νερού βάσει της θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
 • Έλεγχο «auto-adaptive control» μέσω μικροεπεξεργαστή, που αποτρέπει τις πολλαπλές εκκινήσεις των συμπιεστών και επιτρέπει τη λειτουργία της μονάδος με μικρότερη ποσότητα νερού στο υδραυλικό δίκτυο.

Η απόδοση των αντλιών θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας εξασφαλίζει την ένταξή τους σε προγράμματα παροχής φορολογικών κινήτρων ή επιδοτήσεων, που προωθούνται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , στα πλαίσια των νέων Κανονισμών Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων.

Pin It on Pinterest

Share This