ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρομηχανολογικές και Κτιριακές Συντηρήσεις

Η συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή βοηθούν όχι μόνο στην αύξηση της διάρκειας ζωής των μηχανημάτων, αλλά και την αποτροπή απρόβλεπτων δαπανηρών μηχανικών βλαβών.

Επίσης η τακτική συντήρηση βελτιστοποιεί την ποιότητα, την υγιεινή και την απόδοση λειτουργίας των συστημάτων, κάνοντας παράλληλα οικονομία και στην κατανάλωση ενέργειας.

Η σωστή συντήρηση πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε από εξειδικευμένους αδειούχους τεχνικούς και μηχανικούς, με ολιστική τεχνογνωσία και εμπειρία σε συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού.

Σημαντική σημείωση: Μόνο οι αδειούχοι τεχνίτες μπορούν να εκδώσουν επίσημο φύλλο συντήρησης και ελέγχου, το οποίο και αναγράφει υποχρεωτικά τον αριθμό αδείας τους.

 

Η εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών και τεχνικών της ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗ, αναλαμβάνει:

τον στρατηγικό σχεδιασμό
την υλοποίηση – αποπεράτωση
την βελτιστοποίηση
την αποκατάσταση βλαβών
και την τακτική συντήρηση
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κάθε είδους, δια μέσω της συνεχούς ενασχόλησης με ουσιώδεις & καινοτόμες τεχνολογίες Συμβατικών και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), εξασφαλίζοντας τους:

απόλυτη ασφάλεια,
εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων,
μείωση του λειτουργικού κόστος
και ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος
Όλες οι δράσεις της ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ χαρακτηρίζονται από ποιότητα και αφοσίωση στις δεσμεύσεις της, σε προμηθευτές- πελάτες – καταναλωτές και κυρίως στην ολιστική τεχνογνωσία και εμπειρία που διαθέτει σε Η/Μ έργα, από το μικρότερο μέχρι και το μεγαλύτερο, από το απλότερο μέχρι το πιο πολύπλοκο.

Η επιτυχία των υπηρεσιών της ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ βασίζεται στο τρίπτυχο:

Ποιότητα – Ανταγωνιστικό Κόστος – Τήρηση του Χρονοδιαγράμματος.

Με την ποιότητα της ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗΣ

Η επιχείρηση ΑΕΡΙΟΘΕΡΜΙΚΗ παρέχει Ενεργειακές Λύσεις από το 2012 καλύπτοντας την ανάγκη για θερμική άνεση, με υψηλούς βαθμούς απόδοσης και τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.

Τα κύρια πεδία δραστηριότητας της είναι:

Ηλιοθερμικά Συστήματα
Εξαρτήματα για Δίκτυα Υγραερίου και Φυσικού Αερίου
Θέρμανση – Κλιματισμός – Αερισμός με ανάκτηση
Συστήματα Ενδοδαπέδιας θέρμανσης & δροσισμού
Αντλίες Θερμότητας, fan coils, KKM.
Λέβητες Υψηλών βαθμών απόδοσης.
Υβριδικά Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας στα κτήρια – Smart House
Συστήματα Ποιότητας και Υγιεινής Νερού & Υλικά Καθαρισμού και Συντήρησης Δικτύων Ψύξης-Θέρμανσης
Και γενικά υψηλής απόδοσης συστήματα, εξαρτήματα & αναλώσιμα Θέρμανσης Ψύξης & Ζεστού Νερού νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας

Pin It on Pinterest

Share This