ΜΕΛΕΤΕΣ

Ενεργειακές και Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Η σωστή μελέτη και η επίβλεψη αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές υπηρεσίες των μηχανικών ώστε τα εγκατεστημένα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα να ανταποκρίνονται στο βέλτιστο βαθμό στις ανάγκες και στις δυνατότητές τους.

Κάθε σύστημα έχει ιδιαίτερα απαιτήσεις όσον αφορά την κατασκευή, τη λειτουργία και τη διάρκεια ζωής και κάθε περίπτωση οφείλει να καλύψει συγκεκριμένες ανάγκες και περιορισμούς.

Η ποιοτική εκπόνηση της μελέτης, εκτός από την απαραίτητη εξασφάλιση των ελαχίστων απαιτήσεων ποιότητας και την τήρηση της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, οφείλει να συμπεριλάβει επικαιροποιημένα οικονομοτεχνικά δεδομένα.

Σε κάθε μελέτη εξασφαλίζεται η καλύτερη οικονομική, τεχνική, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον λύση, με γνώμονα την πλήρη κάλυψη των αναγκών του πελάτη

Ενδεικτικά, εκπονούμε μελέτες εφαρμογής :

Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ηλιοθερμικών και γεωθερμικών συστημάτων
Συστημάτων κεντρικής θέρμανσης και κλιματισμού
Εξαερισμού και Αερισμού με ανάκτηση
Δικτύων καυσίμων αερίων, όπως φυσικό αέριο και υγραέριο (LPG)
Ύδρευσης, αποχέτευσης
Ενεργητικής πυροπροστασίας και πυρόσβεσης
Δικτύων ηλεκτρολογικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
Κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης (χιλιοστά θέρμανσης)
Κάθε μελέτη εκπονείται πάντα βάσει της ισχύουσας εθνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας, ενώ περιλαμβάνει την προκοστολόγηση των υλικών που προδιαγράφονται στη μελέτη και το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Pin It on Pinterest

Share This